Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Kanchanaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหน่วยงาน

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันที่ 17 พ.ค. 65 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 พ.ค. 65 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยนำไม้มีค่าเป็นพันธุ์ไม้ในการปลูก จำนวน 214 กล้า รวม 12 ชนิด ภายในบริเวณวัดใหญ่ดงรัง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 3 ไร่ เพื่อให้มีความร่มรื่นและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโตงอกงาม เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

17 พ.ค. 65