Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Kanchanaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหน่วยงาน

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด
วันที่ 15 ม.ค. 64 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 15 ม.ค. 64 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ รวมทั้งผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการ

15 ม.ค. 64