Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Kanchanaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ 19 ส.ค. 62 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพุเตยสามัคคีธรรม และป่าชุมชนบ้านพุเตย ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันนี้ 19 ส.ค. 62 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพุเตยสามัคคีธรรม และป่าชุมชนบ้านพุเตย ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันนี้ 19 ส.ค. 62 เวลา 09.15 น. ณ วัดพุเตยสามัคคีธรรม และป่าชุมชนบ้านพุเตย ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยผู้แทนนายอำเภอไทรโยค ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ เครือข่าย ทสม. เครื่อข่าย อสม. ป่าชุมชนบ้านพุเตย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาโดยมี นายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

แกลเลอรี่