Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Kanchanaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ม.ค. 64 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารสำนักงาน ทสจ. กาญจนบุรี

วันที่ 12 ม.ค. 64 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารสำนักงาน ทสจ. กาญจนบุรี

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายวงกว้างในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน 

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 64 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ขอความอนุเคราะห์ อบจ.กาญจนบุรี จัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ รวมทั้งผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการ 

แกลเลอรี่