Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Kanchanaburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 พ.ค. 64 จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 27 พ.ค. 64 จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันปลูกป่า เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่จำนวน 5 ไร่ และร่วมกันปลูกป่า ภายใต้โครงการฯ ในพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ อุทยานแห่งชาติลำคลองงู อ.ทองผาภูมิ เนื้อที่ 30 ไร่ และในพื้นที่ของกรมป่าไม้ ณ ชุมชนบ้านโป่งเจริญ อ.บ่อพลอย เนื้อที่ 21 ไร่ รวมเนื้อที่ 56 ไร่ โดยใช้กล้าไม้จำนวน 11,200 กล้า จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ ยางนา ตะแบก นนทรี แดง สัก มะค่าโมง และประดู่ป่า

แกลเลอรี่